EQUALifies

Jämställdhetsutveckling med utbildning, kommunikation och påverkan, socialt entreprenörskap och nätverk. Stödjer organisationer, företag och vård att jobba för jämställdhet.

Råd, tips och kunskap från EQUALifies

UTBILDNINGAR FÖR JÄMSTÄLLDHETSUTVECKLING

EQUALifies har sedan 2004 skräddarsytt utbildningar, seminarier, workshops och föreläsningar inom NGO-, företags- och vårdsektorn. Alltid med jämställdhetsmål.

Vi bygger jämställdhet med inspiration, engagemang och glädje.

EQUALifies fokuserar på

EQUALifies - vad är det?

EQUALifies startade lokalt och utvecklades så småningom till ett projekt som också verkar globalt. Uppdraget är att göra skillnad för människor genom att verka för ökad jämställdhet.

Arbetsfokus är att öka pappors medverkan i familjens hem- och omsorgsarbete för att på sikt stärka kvinnor och barns trygghet och livsmöjligheter.

Vi vill vill stödja och ge verktyg för att män ska ta större och mer aktiv del i det arbete som kvinnor traditionellt alltid gjort.

Vi jobbar på flera nivåer för att möta de krav som ett arbete med ökad jämställdhet medför. Direkt med blivande och nyblivna pappor, med vårdpersonal, med organisationer som vill öka jämställdhet och demokrati.

Vi utbildar dig som leder grupper inom vården, vi kastar oss in i internationella projekt för att öka jämställdheten och engagera män som jämställda partners och föräldrar.

EQUALifies gör skillnad!

Ta kontakt...

Hjärtesaker för EQUALifies

Blivande föräldrar

Vi möter blivande föräldrar i grupper varje vecka. I grupper och vid föreläsningar. Det är en grundpelare i vår verksamhet. Fokus ligger på ett delat föräldraskap och båda föräldrarnas delaktighet.

Involvera män i jämställdhetsarbetet

Vi behöver stärka kvinnor över hela världen. Män måste engagera sig i arbetet för en jämställd tillvaro med mindre våld. Vi engagerar män som ambassadörer och pappagruppsledare för att jobba med andra män.

Biståndsarbete och jämställdhet

Vi brinner lite extra för bistånd och jämställdhet. Därför vill vi öka insatser internationellt och jobba för att fler män blir stödjande fäder och familjemedlemmar. Så att livet blir lättare för kvinnor och barn.

Arbetsbalans och familjeliv

EQUALifies ligger i startgroparna och startar ett nytt koncept om arbetsbalans och familjeliv. Hur påverkar upplägget av arbetsdagen, arbetet, möten och attityder småbarnsföräldrar, kvinnor som tar hand om anhöriga och män som jobbar för mycket

"Knepigt det här med intron och texter som på ett kort utrymme ska rymma en sammanfattning av många saker. Jag är utbildare, föreläsare och skribent med fokus på jämställdhet. Det är jag som driver EQUALifies."

- Nils Pettersson

KOMMANDE UPPDRAG

Bloggen

Bra presentationer

Bra presentationer kan alltid bli bättre

Bra presentationer. En bra presentation eller föreläsning kan börja på många sätt. Du har ett ämne, du har åhörare och du har ditt upplägg. Men vad har du mer? En inledning? En bra historia? Något om din relation till det du ska prata om? … [Läs mer...]

Diskutera sociala medier i föräldragruppen

Diskutera sociala medier i föräldragruppen

Diskutera sociala medier i föräldragruppen.  Tycka vad man vill om sociala medier. Men föräldrar använder det, på gott och ont. Och givetvis finns det flera perspektiv på detta. Sociala medier hör också ihop med informationen som föräldrar … [Läs mer...]

Vad andra säger